Alle tiders historie
Grunnloven av 17. mai 1814. Digitalisert utgave av primærkilden. Fra stortinget.no

Historieforståelse og metoder

 

«Historikaren lagar eit bilete av fortida. Da lyt han svare på tre spørsmål:

  1. Kva for kjelder – verbale forteljingar og anna – kan han bruke, kva for nokre må heilt forkastas?
  2. Kor mykje er sant i dei kjeldene han kan bruke, og korleis finn han ut dét?
  3. Korleis set han saman biletet sitt av dei brukande kjeldeopplysningane – og av andre element?»

Historikeren Kåre Lunden om historisk metode (fra en kronikk i Dag og Tid nr. 49, 2011). Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider