Alle tiders historie

Politikk og ideologier på 1800

Karl Marx (1818-83). Kilde:Wikipedia.Karl Marx (1818-83). Kilde:Wikipedia.

«Hele samfunnets historie fram til nå er historien om klassekamper. Fri
mann og slave, patrisier og plebeier, baron og livegen, laugsborger og svenn -
kort sagt, undertrykkere og undertrykte har stått i stadig motsetning til
hverandre, har ført en uavbrutt snart skjult, snart åpen kamp, en kamp som hver
gang endte med en revolusjonær omdannelse av hele samfunnet eller med de
kjempende klassers felles undergang.» De første linjene i Det kommunistiske manifest.

Karl Mark og Friedrich Engels,1848. 

 

 

 

Lenker

En kort introduksjon til marxismen. Fra: The Curious Classroom.

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider