Alle tiders historie

Velkommen til Alle tiders historie

Ny utgave av Alle tiders historie (2020)

Alle tiders historie har nå kommet i ny utgave til Fagfornyelsen (LK20). Det nye nettstedet er gratis tilgjengelig for alle elever (innlogging med Feide) og vi tilbyr gratis prøvetilgang til lærere. Se: 

https://alletidershistorie.cappelendamm.no/ 

Alle tiders historie (2013)

Alle tiders historie (2013) er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan. Dette nettstedet er en del av læreverket og er til alle utgavene/kursene.

Les mer om læreverkene på våre nettsider cdu.no

 

Elevnettsted 

Elever kan fritt benytte nettstedet. Nettstedet er delt inn etter bøkenes kapitler. Til alle kapitlene er det interaktive test deg selv-oppgaver, kildeoppgaver og annet supplerende og utdypende fagstoff. Her finnes også begrepsforklaringer og lydfiler av innlest læreboktekst (mp3) som du kan lytte til. 

 

Lærernettsted 

Lærere må kjøpe lisens for å logge inn på lærernettstedet.
Nettstedet inneholder blant annet forslag til årsplaner, undervisningsopplegg, prøver, eksamensoppgaver og vurderingskriterier i historiefaget. 

 

Historisk Atlas 

Kartene i den digitale utgaven av Historisk Atlas bruker Adobe Flash Player. Dessverre har Adobe besluttet å legge ned Flash Player i desember 2020, og på sikt vil alle Flash-baserte programmer slutte å virke. Det gjelder også Historisk Atlas digital.    

 

Kontakt oss gjerne på e-post alletidershistorie@cappelendamm.no 

 

Foredrag fra Cappelen Damms historieseminar

  • Trump

    How to explain the rise of Donald J. Trump

  • Liberalismen

    Etter liberalismen kommer nasjonalismen

  • Er det grunn til bekymring?

    Er det grunn til bekymring?

Lenker

Digital læringsressurs for skoleverket knyttet til Stemmerettsjubileet i 2013 og Grunnlovsjubileet i 2014

Illustrasjoner

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider